Route naar een emissieloze bouwplaats

Stichting Emissieloos Netwerk Infra (ENI) is in 2020 opgericht door GMB, De Vries en van der Wiel en Heijmans in het kader van de dijkversterking Sterke Lekdijk. ENI zet zich in voor brede beschikbaarheid van emissieloos bouwmaterieel in 2026 om vier jaar eerder te voldoen aan de ambities van de overheid dan beoogd. Daardoor kunnen stilgelegde bouwprojecten snel weer opgepakt worden. Door vraagstukken uit de bouwsector te bundelen en die met alle partners aan te pakken, er van te leren en de markt in beweging te krijgen, vindt er een gezonde transitie naar een duurzame bouwsector plaats. De focus ligt daarbij op bouwmaterieel groter dan 20 ton / 125 kW.

Summit Engineering ondersteunt ENI in, onder andere, het begeleiden van werkgroepen, het opzetten van handige tools, advisering op programmaniveau en het voeren van introductiegesprekken met nieuwe deelnemers. Summit Engineering waarborgt daarbij de focus op de versnelling van het beschikbaar komen van emissieloos zwaar bouwmaterieel.