Kenniscentrum duurzaamheid

Voor het realiseren van het Kenniscentrum Duurzaamheid, waarin de energietransitie centraal staat, werkt Summit Engineering als kwartiermaker de plannen uit, brengt partijen in de keten samen, structureert besluitvormingsprocessen en schrijft het business plan.

In dit kenniscentrum komen verschillende aspecten aan de orde zoals circulariteit, energiebesparing en duurzaamheid. Het centrum moet bijdragen aan het verhogen van het kennis- en expertiseniveau om de energietransitie te versnellen en de regionale economie te versterken. In dit kenniscentrum gaan studenten, bedrijfsleven, overheden en (branche)organisaties samenwerken in een inspirerende en innovatieve omgeving.