Zero emission

Om de overstap naar Zero Emissie transport, met behulp van waterstof, te realiseren, levert Summit Engineering verschillende partijen, waaronder Port of Amsterdam (PoA), advies. We informeren partijen over waterstof als energiedrager, de waterstofketen (opwekking, electrolyse, opslag, transport en afname) en de aanschaf en het gebruik van voertuigen op waterstof. Daarnaast verschaft Summit Engineering inzicht in het verschil in kosten tussen het gebruik van dieselvoertuigen en van voertuigen op waterstof.