Onze diensten: De 4 i’s

Bij Summit Engineering werken we met de 4 i’s: inzicht, ideeën, integratie en implementatie. Elke i is een fase in het verduurzamingstraject voor uw organisatie. Summit Engineering biedt trajecten op maat aan voor het gehele traject en voor losse fases. Hiervoor gebruiken we niet alleen onze kennis en ervaring, maar ook ons netwerk. Want voor minder dan een optimaal resultaat doen we het niet!

Fase 1: Inzicht

Wat wilt u bereiken? Ieder traject begint met een inventarisatie van uw behoeften. Vanuit daar werken we samen naar de gewenste oplossing. Wilt u bijvoorbeeld meer energie besparen of bent u verplicht tot het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek? Dan starten we door het geven van inzicht in het verbruik van elektriciteit, aardgas, diesel of andere energiedragers in de verschillende (productie)processen;

Vanzelfsprekend houden we rekening met (internationale) wet- en regelgeving. Neem de Europese Energiewetgeving (). Hiervoor is de ISO 50001 – die gaat over energiemanagement – een geschikt instrument. ISO 50001 komt terug in alle vier de fasen. Summit Engineering kan de implementatie en de certificering hiertoe begeleiden.

Fase 2: Ideeën

Na het geven van inzicht, ontstaan er ideeën. Ideeën ontstaan alleen niet altijd vanzelf. Wij kunnen u daar op de volgende manier bij helpen:

We schetsen de mogelijkheden die er zijn om het energieverbruik te verminderen, om CO₂-neutrale energiedragers (bijvoorbeeld waterstof) te introduceren of schadelijke fijnstof of stikstof uitstoot terug te dringen. Deze ideeën vertalen we in concrete acties;

Vervolgens rangschikken we deze acties en stellen we een plan van aanpak op: hoe kunnen de acties worden geïmplementeerd?

Fase 3: Integratie

Duurzame energie rendabel maken; het is een uitdaging. Dit komt vooral omdat de huidige energievoorziening – waarbij we leunen op fossiele brandstoffen – nog relatief goedkoop is. Summit Engineering kan u helpen toch stappen te zetten richting een business case die acceptabel is, onder andere door:

Het in kaart brengen van mogelijkheden voor subsidie en begeleiden van de aanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), Energie-investeringsaftrek (EIA) en Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM);

Het koppelen van energieopwekking door elektriciteit om te zetten in een andere energievorm zoals waterstof, in combinatie met een energieopslag;

Elektriciteit omzetten naar waterstof in combinatie met vergisting;

Ontlasten van het bestaande elektriciteitsnet door duurzame opwekking te koppelen aan waterstof en mobiliteit;

Het koppelen van elektriciteit aan het gasnetwerk: Power to Gas.

Fase 4: Implementatie

Misschien heeft u voorgaande stappen al zelf doorlopen, misschien met behulp van ons. Wat uw situatie ook is: Summit Engineering kan u helpen met het realiseren van de maatregelen waarmee u uw organisatie wilt verduurzamen. In dit gedeelte van het proces zijn vaak veel hindernissen te overwinnen, zowel intern als extern. Wij kunnen u ondersteunen door:

Sessies te organiseren waarmee we de intrinsieke motivatie en het inzicht van het personeel vergroten;

Een risico-inventarisatie uit te voeren waarbij we kijken naar de gevolgen. Vanzelfsprekend koppelen we hier een advies aan;

Subsidietrajecten uit te zetten waarmee u uw business case versterkt;

Projectmanagement (support) leveren dat past bij de maatregelen.

Alle trajecten kunnen passend voor uw situatie worden gemaakt. Hiervoor maken we graag gebruik van onze kennis en ervaring en ons netwerk. Zo werken we samen aan een optimaal resultaat.