Onze diensten

Inzicht, ideeën, integratie en implementatie: bij Summit Engineering werken we met de 4 i’s. Ze bieden houvast op weg naar reductie van uw CO₂-uitstoot. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Daarom biedt Summit Engineering trajecten op maat aan. Hiervoor gebruiken we niet alleen onze kennis en ervaring, maar ook ons netwerk. Want voor minder dan een optimaal resultaat doen we het niet!

1 en 2: Inzicht en ideeën

Wat wilt u bereiken? Ieder traject begint met een inventarisatie van uw behoeften. Vanuit daar werken we samen naar de gewenste oplossing. Dit proces verloopt volgens een aantal vaste stappen:

 • We geven inzicht in het verbruik van elektriciteit, gas, diesel of andere energiedragers in de verschillende (productie)processen;
 • We schetsen de mogelijkheden die er zijn om het energieverbruik te verminderen of om CO₂-neutrale energiedragers (bijvoorbeeld waterstof) te introduceren. Deze ideeën vertalen we in concrete acties;
 • Vervolgens rangschikken we deze acties en stellen we een plan van aanpak op: hoe kunnen de acties worden geïmplementeerd?
 • Vanzelfsprekend houden we rekening met (internationale) wet- en regelgeving. Neem de Europese Energiewetgeving (EED/RED2). Hiervoor is de ISO 50001 – die gaat over energiemanagement – een geschikt instrument. Summit Engineering kan de implementatie en de certificering hiertoe begeleiden.

Bovenstaande stappen maken we graag voor u op maat. Hierbij houden we natuurlijk rekening met uw wensen en met wat u wilt bereiken.

3: Integratie

Duurzame energie rendabel maken; het is een uitdaging. Dit komt vooral omdat de huidige energievoorziening – waarbij we leunen op fossiele brandstoffen – nog relatief goedkoop is. Summit Engineering kan u helpen toch stappen te zetten richting een business case die acceptabel is, bijvoorbeeld met subsidies of innovatieve oplossingen zoals:

 • Het koppelen van energieopwekking door elektriciteit om te zetten in een andere energievorm zoals waterstof, in combinatie met een energieopslag;
 • Elektriciteit omzetten naar waterstof in combinatie met vergisting;
 • Ontlasten van het bestaande elektriciteitsnet door duurzame opwekking te koppelen aan waterstof en mobiliteit;
 • Het koppelen van elektriciteit aan het gasnetwerk: Power to Gas.

4: Implementatie

Misschien heeft u voorgaande stappen al zelf doorlopen, misschien met behulp van ons. Wat uw situatie ook is: Summit Engineering kan u helpen met het realiseren van de maatregelen waarmee u uw CO₂-uitstoot wilt verminderen. In dit gedeelte van het proces zijn vaak veel hindernissen te overwinnen, zowel intern als extern. Wij kunnen u ondersteunen door:

 • Sessies te organiseren waarmee we de intrinsieke motivatie en het inzicht van het personeel vergroten;
 • Een risico-inventarisatie uit te voeren waarbij we kijken naar de gevolgen. Natuurlijk koppelen we hier een advies aan;
 • Subsidietrajecten uit te zetten waarmee u uw business case versterkt;
 • Projectmanagement support te leveren die past bij de maatregelen.

 

Alle trajecten kunnen passend voor uw situatie worden gemaakt. Hiervoor maken we graag gebruik van onze kennis en ervaring en ons netwerk. Zo werken we samen aan een optimaal resultaat.