Energie besparen

Duurzaamheid begint met energie besparen. Wat je niet verbruikt, hoef je immers niet op te wekken. Pure winst voor jou en voor het milieu. Maar hoe gaat dat in z’n werk? Waarom moeten we met z’n allen energie besparen? En hoe kan Summit Engineering daarbij helpen?

We hebben met z’n allen in het Klimaatakkoord afgesproken om minder CO2 uit te gaan stoten. In 2030 49% minder ten opzichte van 1990. In 2050 zelfs 95% minder. Daar moeten we wel zelf wat voor doen. Dat doen we bijvoorbeeld door steeds meer duurzaam opgewekte energie op te wekken, zoals uit zonnepanelen, windmolens en biomassa. Maar als we zoveel energie blijven verbruiken als nu, of zelfs meer, kunnen we niet zorgen voor genoeg duurzame energie. Duurzaam geproduceerde energie neemt namelijk relatief veel ruimte in beslag, is relatief duur en is nog niet in grote hoeveelheden aanwezig. Als we, naast meer duurzame energie opwekken, minder energie gaan verbruiken, halen we eerder de duurzaamheidsdoelstellingen. Zo komen we sneller bij het doel om met z’n allen minder fossiele brandstoffen te gebruiken en minder CO2 uit te stoten.

Stap 1: inzicht

De eerste stap bij energie besparen is inzicht krijgen in je verbruik. Zo kun je makkelijk vergelijken met anderen, is te ontdekken waar kansen liggen en kun je de impact zien van maatregelen. Hoe nauwkeuriger en specifieker de metingen zijn, hoe makkelijker het uiteindelijk is om concreet met besparen aan de slag te gaan. Vergelijk het bijvoorbeeld met energiemanagement thuis: als je het totale verbruik weet, weet je nog niet in welke apparaten dat zit. Pas als je hebt gemeten hoeveel je koelkast, wasmachine, vaatwasser en andere apparaten verbruiken, weet je wat de grootste energieverbruikers zijn. Doordat je dan weet welke apparaten veel verbruiken, is het makkelijk om gericht die apparaten te vervangen of het gebruik ervan te optimaliseren. Summit Engineering kan helpen in het krijgen van de nodige inzichten.

Inzicht verkrijgen

Actie ondernemen

Continu meten en verbeteren

Stap 2: maatregelen treffen

Nu we weten waar het verbruik vandaan komt, kunnen we actie ondernemen. Zo is isolatie bijvoorbeeld een goede manier om verbruik voor het verwarmen van het pand terug te dringen én het comfortabeler te maken voor de mensen die daarbinnen zitten. Maar ook het verbruik van machines en apparaten is terug te dringen door vervanging, aanpassing of ombouw. Omdat er in het totaalverbruik altijd een gedeelte in gedrag zit en een gedeelte in de techniek, pakken we beide aan. Summit Engineering helpt in bepalen welke maatregelen in welke gevallen genomen kunnen worden voor een optimaal resultaat.

Stap 3: meten

Door opnieuw te meten zie je het effect van de getroffen maatregelen en of ze de gewenste impact hebben. Ook voor de EED Energie-audit is dit een vereiste stap, zodat je aan kan tonen dat het verbruik van je bedrijf omlaag is gegaan. Vanuit Summit Engineering maken we ook graag gebruik van ISO 50001. Daarmee wordt het thema energiemanagement in de bestaande managementcyclus opgenomen en vervalt de plicht voor het doen van een EED Energie-auditverslag. Maar ook als je bedrijf niet EED-plichtig is, is het interessant om continu te blijven meten. Door constant te meten is het namelijk mogelijk om continu te verbeteren. Essentieel voor het blijvend reduceren van het energieverbruik en daarbij behorende kosten en uitstoot. Summit Engineering kan helpen bij het implementeren van de juiste meetsystemen en energiemanagement, zoals ISO 50001.

Verder praten over energie besparen?

Bel/mail een van onze experts

Thomas Engberts
thomas@summitengineering.nl
+31 (0)6 48 43 94 90

Thomas Engberts headshot