Energie besparen

Het pad naar klimaatneutrale bedrijfsvoering bestaat uit verschillende stappen. Bij Summit Engineering geloven we dat deze weg begint met energie besparen. Wat je niet verbruikt, hoef je immers niet op te wekken. Dat is dus pure winst voor jou en voor het klimaat. Maar hoe gaat dat in z’n werk? En hoe kan Summit Engineering jouw bedrijf daarbij helpen? Zoek je een bedrijf dat je bijvoorbeeld kan ondersteunen met de invulling van de energiebesparingsplicht, het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek of energie-audit, of het inrichten van een energiemanagementsysteem? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Summit cirkel van besparen

De aanpak van Summit

Energiebesparing is één van de belangrijkste aspecten in de energietransitie. Het heeft namelijk direct een positieve impact op het gebruik van grondstoffen, CO2-uitstoot én kosten. Bij energiebesparing hoort ook het verbeteren van de energie efficiëntie van industriële processen en installaties. Na energie besparen en het verhogen van de efficiëntie volgt energie verduurzaming, zoals het gebruik van groen gas, groene waterstof, zonne-energie en/of windenergie. Tot slot kan er gekeken worden naar CO2 compensatie, om de uitstoot voor de overgebleven grijze energie te compenseren. Het doorlopen van één of meerdere van deze stappen kan met ondersteuning van Summit Engineering op een eenvoudige, slimme en praktische manier worden gedaan. Neem vooral contact met ons op en dan kijken we samen naar de mogelijkheden en specifieke behoeften voor jouw bedrijf.

Een van de opties die we aanbieden voor energiebesparing is het implementeren van een energiemanagementsysteem volgens de internationaal erkende ISO 50001 norm. Hiermee verbeter je structureel je energieverbruik en bespaar je kosten. Ook voldoe je met ISO 50001 aan de Energie-auditplicht vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Bij het toepassen van ISO 50001 brengen we onder andere in kaart welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden binnen jouw bedrijf en wat de terugverdientijd is van deze maatregelen. In het stappenplan hieronder leggen we in meer detail uit hoe we klanten helpen bij het systematisch besparen van energie.
De ervaring leert dat Summit Engineering bedrijven kan helpen om gemiddeld 10 tot 25% op de energierekening te besparen. Hoe? Door energiebesparing eenvoudig, praktisch en systematisch in je bedrijf te implementeren, met handige tools waardoor je niet alleen energie bespaart, maar ook tijd en geld!

De meeste bedrijven hebben al stappen gezet om energie efficiëntie te verbeteren, maar de vervolgstappen worden steeds lastiger. Dit vraagt om een andere, meer systematische aanpak. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het organiseren en ontsluiten van de reeds beschikbare informatie en kennis in de organisatie. Daarnaast voegen we onze eigen kennis en ervaring toe en zorgen ervoor dat er tools beschikbaar zijn om hier op een praktische manier mee aan de slag te gaan.

Creëert draagvlak

Slim, eenvoudig en systematisch

Continu meten en verbeteren

Energiebesparingsplicht

Bij Summit Engineering ondersteunen we bedrijven graag bij het invullen van de energiebesparingsplicht. Deze verplichting houdt in dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uitgevoerd moeten worden. De energiebesparingsplicht geldt volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer voor bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50,000 kWh of 25,000 m3 aardgasequivalenten gebruiken. Summit Engineering kan voor jouw bedrijf een energiebesparingsonderzoek uitvoeren om uit te zoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden en wat de terugverdientijd is van deze maatregelen. Er wordt hierbij breder gekeken dan enkel naar de maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML), aangezien deze niet voor alle processen en locaties gebruikt kunnen worden. Vanaf 2023 wordt de energiebesparingsplicht verbreed met maatregelen voor verduurzaming van het energieverbruik. Uiteraard nemen we dit ook mee in onze aanpak wanneer dit van toepassing is.

Energie-audit EED

Is jouw onderneming verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren? Ook hierbij kan Summit ondersteuning bieden. In 2023 start waarschijnlijk de derde ronde Energie-auditplicht EED. In de energie-audit worden de energiestromen binnen je bedrijf gedetailleerd in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in waar de grootste kansen liggen voor energiebesparing. De mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan worden onderzocht. Summit Engineering heeft ervaring met het uitvoeren van deze energie-audits. Ook hebben we ervaring met het implementeren van een internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem volgens de ISO 50001, waarmee ook wordt voldaan aan de EED Energie-auditplicht.

Energie besparen
Stappen zetten in energietransitie

Stappenplan energiebesparing

Summit Engineering helpt graag haar klanten bij het systematisch besparen van energie. Hieronder hebben we de stappen beschreven die we volgen bij het implementeren van bijvoorbeeld een energiemanagementsysteem. Wij kunnen ondersteuning bieden bij het gehele traject, of bij een stap in het proces. Uiteraard is elk project uniek en stemmen we samen met de klant af welke aanpak en stappen geschikt zijn.

Stap 1. Inzicht verkrijgen

De eerste stap bij energie besparen is inzicht krijgen in het huidige energieverbruik van jouw bedrijf. Summit Engineering brengt het verbruik van elektriciteit, aardgas, diesel of andere energiedragers in de verschillende industriële processen, installaties en gebouwen binnen jouw bedrijf in detail in kaart. Zo kunnen we samen ontdekken waar de grootste kansen liggen voor verbetering en kunnen we later ook de impact zien van genomen maatregelen. Hoe nauwkeuriger en specifieker het energieverbruik in kaart wordt gebracht, hoe makkelijker het uiteindelijk is om concreet met besparen aan de slag te gaan. Vergelijk het bijvoorbeeld met energiemanagement thuis: als je het totale verbruik weet, weet je nog niet in welke apparaten dat zit. Pas als je inzicht hebt in hoeveel energie je koelkast, wasmachine, vaatwasser en andere apparaten verbruiken, weet je wat de grootste energieverbruikers zijn. Doordat je dan weet welke apparaten veel verbruiken, is het makkelijk om gericht die apparaten te vervangen of het gebruik ervan te optimaliseren. Summit Engineering kan helpen in het krijgen van het nodige inzicht.

Stap 2. Ideeën uitwerken

Zodra we weten waar het verbruik precies vandaan komt, kunnen we maatregelen voor energiebesparing en het verhogen van de energie-efficiëntie onderzoeken. Onder begeleiding van Summit Engineering worden eerst ideeën bedacht voor mogelijke maatregelen, waarin we vervolgens een prioriteit aanwijzen. Deze prioriteit kan worden bepaald aan de hand van bijvoorbeeld het potentieel voor energiebesparing, de terugverdientijd, reductie in CO2-uitstoot en/of het gemak van implementatie van de maatregelen. De beste ideeën worden tot in detail onderzocht. In onze methode nemen we zowel de prijs voor energie (o.a. gasprijs, elektriciteitsprijs) en de CO2-prijs mee. Hierdoor kunnen we eenvoudig de impact van de te nemen maatregelen, in huidige en toekomstige situaties, in kaart brengen. Zo helpt Summit Engineering inzicht te scheppen in welke maatregelen leiden tot een optimale uitkomst.

Stap 3. Integratie en implementatie

In de volgende fase stellen we een actie- en monitoringplan op voor de implementatie van energiebesparende maatregelen. Met handzame tools zorgen we dat de voortgang wordt bijgehouden en regelmatig geëvalueerd. We haken hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande managementcycli binnen het bedrijf en houden in onze aanpak de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus aan, waarmee je continu je energieprestaties verbetert. Hiernaast kunnen we ook ondersteunen bij het opzetten van een acceptabele business case voor de implementatie van specifieke maatregelen. Bijvoorbeeld door het in kaart brengen van mogelijkheden voor subsidie en het begeleiden van subsidietrajecten.

Met onze aanpak zorgen we ervoor dat alle medewerkers van je bedrijf betrokken worden bij energiebesparing en de mogelijkheid hebben om energiebesparende ideeën in te brengen. Hierdoor wordt er een breed draagvlak gecreëerd. Het biedt handelingsperspectief voor elke werknemer. En dát zorgt voor intrinsieke motivatie, door de gehele organisatie heen. Door alle lagen van de organisatie actief te betrekken en structureel te communiceren over de werkwijze van het energiemanagementsysteem, ontstaat er bewustwording met betrekking tot energiebesparing en een gezamenlijke motivatie om de resultaten te blijven verbeteren.

Wat levert het nog meer op? Denk ook eens aan de positieve uitstraling naar klanten, werknemers of overheden. En aantoonbaar bewust omgaan met energie blijkt erg aantrekkelijk voor nieuwe werknemers. Daarnaast zorgt deze aanpak voor aantoonbaarheid richting interne en externe belanghebbenden. En dat alles met een minimale tijdsinvestering van binnen de organisatie.

Verder praten over energie besparen?

Bel/mail een van onze experts

Anne Adamse
anne@summitengineering.nl
+31 (0)6 81 92 90 78

Foto Anne Adamse