CO2-reductie

Dat CO2 een broeikasgas is en het zorgt voor klimaatverandering als er teveel van wordt uitgestoten, is inmiddels algemeen bekend. Maar hoeveel stoot Nederland dan precies uit? En binnen welke sectoren gebeurt dat? En hoe draagt Summit Engineering bij aan de reductie hiervan?

Veel mensen denken dat de impact op het klimaat van zo’n klein landje als Nederland er eigenlijk niet toe doet. In 2020 was Nederland immers maar verantwoordelijk voor zo’n 0,5% van de wereldwijd uitgestoten broeikasgassen. De landen met een grotere voetafdruk moeten het maar oplossen. Maar is dit eigenlijk wel een terechte kijk op de zaken?

Als we kijken naar de uitstoot van een individuele Nederlander, ziet het plaatje er toch heel anders uit. Dan blijkt het dat Nederlanders per persoon behoorlijk wat CO2 (equivalenten) uitstoten. Nederland staat in 2020 op de 26e plek van vervuilers met ongeveer 8 ton CO2 per persoon per jaar. We staan zelfs ver boven China (plek 33) en India (plek 115), terwijl dat landen zijn die Nederlanders vaak als erg vervuilende landen zien. Om de CO2-uitstoot van Nederland te verminderen zullen we maatregelen moeten nemen. Daarin kunnen wij je ondersteunen. Hoe? Ten eerste door inzicht te bieden in de oorsprong van de uitstoot. En daarna: actie ondernemen.

Laten we eens inzicht scheppen in de CO2-uitstoot van de verschillende sectoren:

Industrie

De industrie is verantwoordelijk voor het grootste deel, namelijk 32% van de totale uitstoot. Dat is ook niet zo gek gezien de grootte van een gemiddelde fabriek. In deze sector zijn nog relatief grote stappen te zetten in de verduurzaming. Bijvoorbeeld door het introduceren van systematische energiebesparing, eventueel met behulp van een energiemanagementsysteem (mogelijk gecertificeerd volgens de ISO 50001), maar ook door verduurzamingsprojecten uit te voeren. Deze systemen en projecten opzetten, uitwerken en begeleiden zijn allemaal expertises van Summit Engineering.

Compressed Air Energy Storage (CAES) illustration

Elektriciteit

De elektriciteitsvoorziening komt op de tweede plaats wat betreft CO2-uitstoot, met 20%. Wel worden er grote stappen gezet op het gebied van groene stroom. Wanneer het gebruik gelijk blijft of daalt, daalt ook het aandeel in CO2-uitstoot door het opwekken van elektriciteit. Door met name de realisatie van offshore windmolenparken, maar ook windmolenparken op land of door zonnestroom wordt de elektriciteitsvoorziening voor een steeds groter deel duurzaam. Bij zulke projecten is de integratie van hernieuwbare energie in het energiesysteem een grote uitdaging. Summit Engineering heeft ervaring met systeemintegratie-vraagstukken en helpt bij het vinden van oplossingen.

Mobiliteit

De sector mobiliteit, oftewel het verkeer en vervoer in Nederland, is verantwoordelijk voor 19% van de uitstoot. Dit wordt voor het grootste deel (ruim de helft) uitgestoten door het woon- en werkverkeer. Een derde wordt uitgestoten door het vrachtverkeer. Binnen deze sector zijn grote mogelijkheden tot verduurzaming, zoals de overstap naar elektromotoren met accu’s of waterstof. Daar heeft Summit Engineering ook al aan bij mogen dragen door mooie projecten en initiatieven te begeleiden. Denk hierbij aan technische en projectmatige ondersteuning van de realisatie van een waterstoftankstation (https://greenplanet.nl/) en het informeren en adviseren over transport op waterstof (https://www.portofamsterdam.com/nl).

Opslag waterstof in zoutcavernes illustratie
Compressed Air Energy Storage (CAES) illustration

Landbouw

16% van de broeikasgassen in Nederland wordt door de landbouwsector uitgestoten. Hier kan onderscheid gemaakt worden tussen de verwarming van kassen (één derde van de uitstoot van deze sector) en de veeteelt en de bemesting van het land (twee derde van de uitstoot van deze sector). Ook de landbouw kan gebaat zijn bij een energiemanagementsysteem, maar ook door bijvoorbeeld systeemintegratie op lokaal niveau.

Gebouwde omgeving

De laatste sector is de gebouwde omgeving (13% van de uitstoot), voornamelijk veroorzaakt door het verwarmen van woningen en kantoren. Deze uitstoot kan niet alleen gereduceerd worden door isolatie en de installatie van een moderne cv, maar ook door de introductie van bijvoorbeeld een warmtenet. Om een warmtenet te realiseren moeten er veel verschillende partijen bij elkaar gebracht worden en er moeten vergunningen en subsidies aangevraagd worden. Wij kunnen je begeleiden binnen deze trajecten. Binnen ons brede netwerk brengen wij bedrijven, maar ook gemeentes en overheden, samen om efficiënt tot een mooi resultaat te komen.

Opslag waterstof in zoutcavernes illustratie

Kortom, door ons brede netwerk kan Summit Engineering snel de juiste partijen bij elkaar brengen voor een pragmatische, efficiënte samenwerking in projecten waarin CO2 gereduceerd wordt. Maar ook als (technisch) adviseur of begeleider van subsidietrajecten kunnen wij bijdragen. Daarnaast hebben wij ervaren projectleiders/-managers die jouw verduurzamende projecten naar een hoger niveau kunnen tillen.

 

Samenbrengen

Projectmanagement

Adviseren

Verder praten over CO2-uitstoot en de energietransitie?

Bel/mail een van onze experts

Diewertje Doeglas
diewertje@summitengineering.nl
+31 (0)6 41 78 90 52

Robbert van der Pluijm headshot