Waterstof!

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de toekomstige energievoorziening. Mits duurzaam geproduceerd, heeft waterstof als energiedrager vele voordelen waardoor het een goede CO2-neutrale vervanger kan zijn van andere brandstoffen.

Zo is waterstof goed te transporteren en eenvoudig op te slaan en kan het gebruikt worden in de mobiliteit, als verwarming, in industriële processen en voor de opwekking van elektriciteit. Om de weg voor groene waterstof vrij te maken is het belangrijk dat de hele waterstofketen goed ontwikkeld wordt. Van conversie/productie (1), naar het transporteren (2), het opslaan (3) en de afzet of toepassing (4). 

Summit Engineering heeft kennis van en ervaring met iedere stap binnen de keten. Zo kunnen we samen met u een business case ontwikkelen en het project uitvoeren. Of dat nou over één van de stappen gaat of over de gehele keten. Ook kunnen we ons netwerk inzetten, om zo eventueel ontbrekende elementen in uw keten aan te vullen.

 

  1. Productie 

Groene waterstof kan geproduceerd worden door middel van elektrolyse. Hierbij wordt duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt. Summit Engineering heeft op dit terrein ervaring opgedaan in onder meer het HyStock-project. 

 

  1. Transport

Waterstof kan worden vervoerd via de weg, het water of door leidingen. Welke optie het beste aansluit bij uw plannen, is afhankelijk van de situatie. Summit Engineering zoekt dit graag voor u uit. Ook met het omzetten van leidingen heeft het team van Summit Engineering ervaring opgedaan, bijvoorbeeld bij Gasunie Waterstof Services.

 

  1. Opslag

    opslag waterstof

Waterstof is een gas die samendrukbaar is en daardoor kan worden opgeslagen in onder meer flessen, tanks of zoutcavernes.

Opslag kan bijvoorbeeld nodig zijn bij transport, bij het afstemmen van vraag en aanbod of vanwege beschikbaarheidseisen. In alle gevallen kan Summit Engineering een advies uitbrengen en uw behoefte verder uitwerken. Klik hier voor meer informatie over het opslaan van energie en hoe Summit Engineering u daarbij kan helpen. 

 

4. Afzet en toepassing

De markt voor groene waterstof is flink in ontwikkeling. De duurzame energiedrager kan gebruikt worden in de mobiliteit, in industriële processen, bij verwarming en bij opwekking van elektriciteit met behulp van brandstofcellen. Welke toepassing u ook voor ogen heeft: Summit Engineering is u graag van dienst.

Het gebruik van waterstof neemt flink toe, vooral in nichetoepassingen. Dit komt omdat het lastig is om een business case te ontwikkelen die vergelijkbaar is met business cases bij de traditionele energiedragers. Wij verwachten echter dat waterstof – vooral vanwege haar unieke eigenschappen – een belangrijke rol gaat spelen naast andere groene alternatieven. Zo ontstaat de CO2-neutrale energiemix van de toekomst.

 

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?