Waterstof

Waterstof. Iedereen heeft er wel eens van gehoord. Maar wat is het nou eigenlijk? En wat kun je ermee?

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Je komt het nagenoeg nooit los tegen. Door waterstof (H2) los te maken van andere moleculen middels duurzame elektrische energie, bijvoorbeeld bij water (H2O), kunnen we duurzame waterstof maken. Die energie kunnen we vervolgens weer vrij laten komen door waterstofmoleculen samen te laten komen met bijvoorbeeld zuurstof (O2) uit lucht. Door gebruik te maken van groene elektriciteit om waterstof te maken, kan het een grote rol gaan spelen in de energietransitie als vervanger van fossiele energie. Bijkomend voordeel is dat we energie uit zonnepanelen en windmolens heel effectief en efficiënt met waterstof kunnen transporten en voor langere tijd in grote hoeveelheden kunnen opslaan.

Waterstof wordt vanuit fossiele brandstoffen al heel veel gemaakt en gebruikt in de industrie, echter duurzame waterstof komt helaas nog beperkt voor. We gaan wel de kant van duurzame, groene waterstof op, vooral als energiedrager in bijvoorbeeld de mobiliteit. Dit gaat niet vanzelf en de duurzame waterstofketen staat nog in de beginfase. Conversie c.q. productie middels electrolyse, transport, opslag en gebruik zijn allemaal essentiële onderdelen binnen die keten. Bij Summit Engineering hebben wij veel kennis over en ervaring met iedere stap binnen die keten. Daardoor kunnen we samen goed een business case ontwikkelen en projecten uitvoeren. Of dat nou gaat over één van de onderdelen van de keten of over de gehele keten.

Productie

Groene waterstof wordt vaak gemaakt door middel van elektrolyse. Bij elektrolyse worden de moleculen in water (H2O) gesplitst met elektriciteit, waardoor je zuurstof (O2) en waterstof (H2) krijgt. Hierbij wordt het liefst groene elektriciteit van, bijvoorbeeld, zonnepanelen en windmolens gebruikt. Als bij het maken van waterstof groene elektriciteit wordt gebruikt, is het duurzaam. Dat noemen we dan ‘groene waterstof’. Bij Summit Engineering hebben we op het terrein van electrolyse (PEM en Alkaline) ervaring opgedaan in onder meer het HyStock-project en het Hydrohub MegaWatt Test Centre project.

Transport

Waterstof kan op verschillende manieren worden vervoerd, zoals met vrachtwagens en /of door leidingen. Welke optie voor jouw project het beste is, kunnen wij bij Summit Engineering uitwerken op gebied van techniek en kosten.

Niet alleen met uitzoeken van hoe je waterstof in jouw situatie het beste kan transporteren hebben wij ervaring. Ook met het omzetten van leidingen van traditioneel aardgas naar waterstof hebben wij ervaring. Zie bijvoorbeeld Gasunie Waterstof Services.

Water als restproduct

Opslagmethode voor duurzame elektriciteit

Snel tanken, snel op pad

Opslag waterstof in zoutcavernes illustratie

Opslag

Aangezien waterstof kan worden samengeperst, is het geschikt voor opslag in onder meer flessen, tanks en zoutcavernes. Opslag kan bijvoorbeeld nodig zijn bij transport, bij het in balans brengen van vraag en aanbod of vanwege beschikbaarheidseisen. In alle gevallen kunnen wij bij Summit Engineering, aan de hand van je behoeftes, een advies uitbrengen. Klik hier voor meer informatie over het opslaan van energie en hoe Summit Engineering je daarbij kan helpen.

Gebruik

De markt voor groene waterstof is flink in ontwikkeling. Waterstof kan gebruikt worden in de mobiliteit, in industriële processen, bij verwarming, bij opwekking van elektriciteit met behulp van brandstofcellen en bij het balanceren van het elektriciteitsnet. Het gebruik ervan neemt ook flink toe en gaat, samen met andere duurzame technieken, een belangrijke rol spelen. Welke toepassing je ook voor ogen hebt: Summit Engineering is je graag van dienst.

Mobiliteit en (zwaar) transport

Om waterstof toe te kunnen passen in de mobiliteit en in (zwaar) transport zijn er waterstoftankstations nodig (ook wel Hydrogen Refueling Stations – HRS genoemd). Bij Summit Engineering hebben we ervaring met het realiseren hiervan. Zowel op het gebied van voorschriften en vergunningen als op het gebied van techniek en projectmanagement. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (zwaar) materieel op waterstof en we kennen de partijen die in deze markt actief zijn. Op deze manier kunnen we u adviseren en ondersteunen in het realiseren van de gehele supply chain die nodig is om (zwaar) transport te vergroenen door toepassing van waterstof.

Verder praten over waterstof?

Bel/mail een van onze experts

Arjan Hartemink
arjan@summitengineering.nl
+31 (0)6 11 00 56 89

Arjan Hartemink headshot