Enegieopslag?

Door de energietransitie wordt steeds meer duurzame energie opgewekt. De verwachting is dat het aanbod van en de vraag naar energie hierdoor steeds meer met elkaar in onbalans komen. Helemaal in vergelijking met de huidige fossiele brandstoffen. Eén van de gevolgen is dat de vraag naar energieopslag gaat toenemen.

Hierdoor krijgen bedrijven en overheden met verschillende vraagstukken te maken: Waar kan de energie worden opgeslagen? Welke mogelijkheden zijn daarvoor aanwezig? En wat is de beste oplossing voor op de korte- en de lange termijn? Summit Engineering kan u helpen met deze uitdagingen. Samen met u brengen we uw opslagbehoefte in kaart en werken we een passende oplossing voor u uit.

Dan moet u denken aan oplossingen als:

 

  1. Opslag van elektriciteit via powerpacks of batterijen (0,5 tot 10 MWh)

Afhankelijk van de toepassing kan Summit Engineering verschillende oplossingen in concept uitwerken. Denk hierbij aan het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, het mogelijk maken van slimme inkoop van energie, ‘peak shaving’, het leveren van flexibiliteitsdiensten (FCR/FRR) of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Batterijen kunnen een goede oplossingen zijn voor korte en snelle opslag van energie.

energieopslag

 

  1. Opslag van elektriciteit via Compressed Air Energy Storage (CAES) in zoutcavernes (tot 1,5 GWh)

Op dit moment zijn er wereldwijd twee CAES-installaties operationeel: één in Huntdorf (Duitsland) en één in McIntosh (Alabama, Verenigde Staten). Een CAES-installatie kan in relatief korte tijd grote hoeveelheden energie opslaan of juist beschikbaar stellen.

 

  1. Opslag van waterstof in zoutcavernes (tot 225 GWh)

Waterstof kan eenvoudig opgeslagen worden in zoutcavernes. Dit wordt wereldwijd al op een paar locaties gedaan. De verwachting is dat dit één van de oplossingen voor de toekomst is, aangezien zo grote hoeveelheden energie veilig opgeslagen kunnen worden. Een ander groot voordeel is dat de kwaliteit van het waterstof behouden blijft.

 

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?