Duurzame haven

Energie en duurzame grondstoffen zijn de essentiële pijlers voor een nieuw op te bouwen energie- en industrieel systeem.  Port of Amsterdam (PoA) wil in de toekomst een duurzamere haven zijn en wil haar klanten en gebruikers ondersteunen in het vormgeven van deze transitie. Daarom stimuleert PoA o.a. ontwikkeling van de kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is. In de Amsterdamse haven maakt men zich daarom ook sterk voor groene waterstof. Toepassing hiervan bij de logistieke activiteiten in de haven is één van de opties om te verduurzamen.

Summit Engineering heeft samen met PoA een informatiesessie georganiseerd waarbij gebruikers van de haven geïnformeerd werden over de kansen voor het toepassen van waterstof als energiedrager. Hierbij is o.a. aandacht besteed aan de specifieke eigenschappen van waterstof, de groene waterstofketen (opwekking, elektrolyse, opslag, transport en afname) en de aanschaf en het gebruik van voertuigen op waterstof. Daarnaast heeft Summit Engineering inzicht gegeven in het verschil in kosten tussen het gebruik van dieselvoertuigen en van voertuigen op waterstof. Hierbij zijn een aantal praktische voorbeelden uitgewerkt om zo goed mogelijk inzicht te geven in kansen en belemmeringen. 

Logo Port of Amsterdam

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Arjan Hartemink headshot