Kaders voor de realisatie van een waterstofinstallatie

Groningen Airport Eelde (GAE) wil de duurzaamste luchthaven van Europa te worden. De focus ligt vooral op het creëren van een waterstofecosysteem op en/of nabij het luchthaventerrein. Het is de ambitie groene waterstof te produceren en deze op zowel land- als luchtzijde in te kunnen zetten voor innovatieve toepassingen. GAE heeft kaders nodig hoe zo’n waterstofinstallatie optimaal ingericht kan worden. Welke onderdelen – zoals bijvoorbeeld een elektrolyser, waterstofopslag, tankstation, etc. – van het ecosysteem zijn nu en in de toekomst voorzien en wat betekent dat voor het terrein van de luchthaven?

Summit Engineering heeft eerst de wensen van GAE voor dit waterstofecosysteem, voor nu – maar ook voor het pad naar de toekomst – vastgesteld en ingekaderd. Door de verschillende mogelijkheden van een waterstofecosysteem uiteen te zetten en hierover in gesprek te gaan, werd helder welke richting GAE voor ogen heeft. Op basis hiervan heeft Summit in kaart gebracht welke aspecten hierbij de grootste kansen en uitdagingen bieden. Denk hierbij aan de verschillende toepassingsmogelijkheden van de waterstof (bijv. grondmaterieel, tankstation, tube trailers), de technische aspecten (bijv. omvang van de benodigde nutsvoorzieningen, veiligheidsafstanden en het transport van energie in de vorm van elektriciteit of gas) en praktische aspecten (bijv. fysieke oppervlakte en bereikbaarheid). Na deze kaders in kaart gebracht te hebben, heeft Summit Engineering GAE geadviseerd over de optimale locatie van de waterstofinstallatie voor de verschillende situaties voor nu en in de toekomst.

Logo Groningen Airport Eelde

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Diewertje Doeglas headshot

“Met ons Hydrogen Valley Airport project lag een samenwerking met onze directe buren bij Summit Engineering voor de hand. Bijzonder tevreden over de persoonlijke manier van werken, de manier waarop het Summit-team ons meeneemt in de voor ons redelijk nieuwe wereld van waterstof, de knowhow binnen het team en het kritisch meedenken in oplossingen! To be continued!

Jonas van Dorp

Manager Commerce & Communication, Groningen Airport Eelde