Energiebesparing bij de RUG

Naast energie-intensieve partijen, zoals grote industriële bedrijven, zwembaden en glastuinbouwbedrijven, zijn ook onderwijsinstellingen aan de slag om energie te besparen. Zo ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) waarvoor Summit Engineering een uitgebreid energiebesparingstraject doorloopt in relatie tot de in 2023 hernieuwde energiebesparingsplicht.

De RUG is een grote universiteit, primair gevestigd in en rondom de stad Groningen, verspreid over tientallen gebouwen. Door het grote aantal Engelstalige opleidingen komen er veel internationale studenten studeren; maar liefst 27% van de ruim 34.000 studenten komt uit het buitenland. Bij zulke forse aantallen studenten en vele gebouwen horen ook forse energieverbruikscijfers. Bij een universiteit komen daar ook nog de verbruiken van energie-intensief onderzoek bij. Het hoge energieverbruik in combinatie met gestegen energiekosten en de aanscherping van wettelijke verplichtingen zorgen voor extra noodzaak en motivatie om in hoog tempo te verduurzamen. Summit Engineering helpt de RUG daar natuurlijk graag bij.

Voor de hernieuwde energiebesparingsplicht is het van belang om te voldoen aan de zogenaamde informatie- en onderzoeksplicht. Dat houdt in dit geval in dat er van een hele reeks gebouwen geïnventariseerd moet worden welke energiebesparende maatregelen wel en niet zijn uitgevoerd en wanneer de maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd genomen gaan worden op basis van een door RVO verstrekte lijst. Daarnaast moet van een aantal gebouwen meer in detail worden uitgewerkt waar het energieverbruik precies in zit en welke maatregelen te nemen zijn om dat verbruik te reduceren. Dat gaat van het vervangen van lampen en het aanbrengen van isolatie tot en met het delen en afstoten van lage temperatuur vriezers. Summit Engineering gebruikt daarvoor een methodiek die ook kan dienen als basis voor een ISO 50001 certificering voor energiemanagement en is simpel van opzet, maar zeer effectief. Zo kan de RUG systematisch en blijvend energie besparen en verduurzamen.

Logo Nedmag

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Foto Anne Adamse