Dieselmotorenemissie aanpakken

De Van ’t Hek Groep is specialist op het gebied van funderingstechnieken en biedt onconventionele, creatieve en economisch voordelige oplossingen op het gebied van funderingen, bouwkuipen en grondkeringen. De funderingsbranche staat middenin de transitie naar emissieloos werken, maar dit is een grote uitdaging. Veel van het gebruikte funderingsmaterieel is lastig te elektrificeren door de hoge vermogensvraag en laadinfrastructuur is niet altijd beschikbaar. Ook zijn de machines erg specialistisch en kapitaalintensief, waardoor ze vaak lang in gebruik blijven. Hierdoor zijn er nog veel machines met dieselmotoren met hoge emissies in gebruik binnen de sector. Dieselmotoremissie is erg schadelijk voor de gezondheid van mensen en voor het milieu en daarom is het belangrijk om deze emissies systematisch terug te dringen.

Summit Engineering heeft voor de Van ’t Hek Groep een plan van aanpak opgesteld om dieselmotoremissie (DME) binnen de organisatie zo ver als mogelijk te verlagen. Het plan van aanpak geeft concrete handvatten om aan de slag te gaan met DME. Het omvat o.a. de wettelijke kaders, beleid, doelstellingen en strategie, een stappenplan met maatregelen en handige tools om de voortgang bij te houden en waar nodig bij te kunnen sturen. Het plan van aanpak geeft inzicht in de huidige status binnen de Van ’t Hek Groep wat betreft DME, waaronder de maatregelen die al genomen zijn om emissies terug te dringen en welk funderingsmaterieel in gebruik is. Daarnaast laat het plan van aanpak zien waar de Van ’t Hek Groep naartoe werkt met concrete doelstellingen, beleid en een stappenplan om de doelstellingen te behalen. Ook is er aandacht besteed aan hoe de voortgang getoetst zal worden en hoe Van ’t Hek Groep op de hoogte zal blijven van de laatste inzichten en eisen op het gebied van DME. Op deze manier kan de Van ’t Hek Groep op een systematische en aantoonbare manier DME blootstelling verminderen om een gezonde werkomgeving voor haar medewerkers te creëren en om te voldoen aan eisen uit wet- en regelgeving.

Logo Van 't Hek

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Erinn Los headshot