DOC33: Circulair bouwen en energietransitie in de gebouwde omgeving

Stichting DOC33 is in 2021 opgericht in samenwerking met de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe, de gemeente Hoogeveen, het Alfa-college en Wij Techniek. DOC33 staat voor Duurzaamheid Ontwikkel Centrum, gevestigd op huisnummer 33. Het doel van DOC33 is het versnellen van verduurzaming van de gebouwde omgeving door bij te dragen aan de beschikbaarheid van voldoende & gekwalificeerd personeel en het verhogen van het kennis- en expertise niveau bij (MKB) bedrijven.​ De specifieke doelgroep is het MKB in de regio Drenthe en omstreken, waarbij te denken valt aan aannemers, bouwbedrijven, installateurs, sloop- en recycling bedrijven, etc.

Samen innoveren door te doen

Om voldoende (gekwalificeerde) medewerkers op te leiden, is de hoofddoelstelling van DOC33 de realisatie van een aantrekkelijke omgeving gericht op leren, werken, innovatie en onderzoek op het vlak van energie, materialen en gezondheid. Een dynamische en uitnodigende plek waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar uitdagen om betaalbare, haalbare en schaalbare verduurzamingsoplossingen te ontwikkelen.

Summit Engineering is op verzoek van het Alfa-college in een vroeg stadium betrokken geweest bij het uitwerken van technische concepten voor duurzame energiesystemen in de gebouwde omgeving. Hierbij kun je denken aan systemen met zon PV in combinatie met batterijen, eventueel aangevuld met productie en toepassing van waterstof. Deze systemen zijn geschikt voor wijk- of gebiedsniveau om daarmee verduurzaming voor een groter gebied te realiseren. Vervolgens heeft Summit Engineering in de voorbereiding van oprichting van DOC33 als kwartiermaker de subsidieaanvraag vanuit de regiodeal gecoördineerd. Na de succesvolle toekenning van de subsidie is Summit Engineering als onderdeel van het projectteam betrokken bij de realisatie van het centrum in de rol van technisch adviseur op gebied van geïntegreerde energiesystemen en als strategisch sparringpartner van het bestuur. De insteek van betaalbaar, haalbaar en schaalbaar in combinatie met focus op doen past 1 op 1 bij het DNA van Summit Engineering.

 

Logo SSE Renewables

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Arjan Hartemink headshot

Summit Engineering is een proactieve partij, waarmee wij met veel plezier samenwerken. Ze zijn daadkrachtig & praktisch en sturen daarnaast goed op het proces, waardoor we voortgang blijven boeken. Ook draagt hun open en eerlijke houding bij aan een goede werksfeer.

Jennifer Wessels Boer

Voorzitter Stichting Duurzaam Ontwikkel Centrum, DOC33