Route naar een emissieloze bouwplaats

Stichting Emissieloos Netwerk Infra (ENI) is in 2020 opgericht door GMB, De Vries en van der Wiel en Heijmans in het kader van de dijkversterking Sterke Lekdijk. ENI zet zich in om emissieloze bouwplaatsen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar te laten zijn in 2026. Daar hoort onder andere de brede beschikbaarheid van emissieloos bouwmaterieel, een gedegen energievoorziening en ambitieuze opdrachtgevers bij.

ENI bestaat inmiddels uit ruim 45 (onderaannemers), machineleveranciers, fabrikanten, energieleveranciers, netbeheerders en ombouwers. Door vraagstukken uit de bouwsector te bundelen en die met alle ketenpartners aan te pakken, er van te leren en de markt te bewegen, vindt er een gezonde transitie naar een duurzame bouwsector plaats.

Summit Engineering is sinds 2020 betrokken bij ENI en ondersteunt hen waar maar kan en waar nodig. Summit Engineering heeft onder andere de volgende activiteiten gedaan / producten opgeleverd:

Door meer inzicht te geven in wat er komt kijken bij de emissieloze bouwplaats komt ENI steeds een stapje verder in het bereiken van haar doel. Enerzijds zorgt Summit Engineering voor die benodigde inzichten en anderzijds ondersteunt Summit Engineering ENI bij de dagelijkse gang van zaken.

Logo SSE Renewables

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

“Summit Engineering helpt ons op weg naar de emissieloze bouwplaats. Dat doen ze door inzet van hun mensen met veel kennis, door hard werken en door goed hun netwerk te gebruiken!”

Edwin Lokkerbol

Programmamanager, Emissieloos Netwerk Infra (ENI)