Realisatie van een LNG tankinstallatie voor trucks bij Energy Hub

Green Planet aan de A28 bij Hoogeveen is één van de meest vooruitstrevende tankstations van Europa. Dit tankstation ontwikkelt zich naar een Energy Hub voor alle conventionele- en duurzame brandstoffen, inclusief waterstof, en elektrisch laden voor zowel personenvervoer als vrachtverkeer.

Summit Engineering ondersteunt Green Planet op het gebied van (interface) engineering, constructie en commissioning. Hierbij worden specificaties opgesteld, marktpartijen geselecteerd voor levering van equipment- en services, en constructie- en commissioning activiteiten begeleid.

Bij deze werkzaamheden is er ook afstemming met toezichthouders en vergunningverleners en wordt er zorg gedragen voor compliance met wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt Summit Engineering voor kennisdeling en training van medewerkers en hulpdiensten.

Onderstaande ontwikkelingen bij Green Planet zijn door ondersteuning van Summit Engineering succesvol gerealiseerd:

  1. Een waterstof ecosysteem
  2. Een omgeving voor elektrisch snelladen met lokale opwek (PV) en energieopslag
  3. Een LNG tankinstallatie voor trucks

Hieronder lichten we de LNG tankinstallatie toe. De andere twee onderwerpen worden apart beschreven op onze website.

 

LNG tankinstallatie voor trucks

Voor de LNG installatie was Green Planet formeel verantwoordelijk voor samenbouw van de componenten tot één systeem (‘de fabrikant’) inclusief keuring en CE certificering van ‘het samenstel’.

Bij de realisatie van de LNG tankinstallatie voor trucks was Summit Engineering o.a. verantwoordelijk voor:

  • Begeleiden van engineering en afstemming van de technische interfaces
  • Opzetten van compliance registers m.b.t. van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • Het voorbereiden en begeleiden van keuring en CE certificering van ‘het samenstel’ door een onafhankelijke inspectiedienst (Notified Body)
  • Het organiseren van de verificatie van de LNG dispenser
  • Voorbereiden en begeleiden van inspecties en keuring door bevoegd gezag (vergunningverlener)
  • Verzorgen van informatieavonden voor hulpdiensten
Green Planet logo

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Arjan Hartemink headshot