Het creëren van een waterstof ecosysteem als onderdeel van een Energy Hub

Green Planet aan de A28 bij Hoogeveen is één van de meest vooruitstrevende tankstations van Europa. Dit tankstation ontwikkelt zich naar een Energy Hub voor alle conventionele- en duurzame brandstoffen, inclusief waterstof, en elektrisch laden voor zowel personenvervoer als vrachtverkeer.

Summit Engineering ondersteunt Green Planet op het gebied van (interface) engineering, constructie en commissioning. Hierbij worden specificaties opgesteld, marktpartijen geselecteerd voor levering van equipment- en services, en constructie- en commissioning activiteiten begeleid.

Bij deze werkzaamheden is er ook afstemming met toezichthouders en vergunningverleners en wordt er zorg gedragen voor compliance met wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt Summit Engineering voor kennisdeling en training van medewerkers en hulpdiensten.

Onderstaande ontwikkelingen bij Green Planet zijn door ondersteuning van Summit Engineering succesvol gerealiseerd:

 1. Een waterstof ecosysteem
 2. Een omgeving voor elektrisch snelladen met lokale opwek (PV) en energieopslag
 3. Een LNG tankinstallatie voor trucks

Hieronder lichten we de realisatie van een waterstof ecosysteem toe. De andere twee onderwerpen worden apart beschreven op onze website.

Waterstof ecosysteem

Het waterstof ecosysteem bestaat uit diverse onderdelen zoals hieronder genoemd:

 • Waterstoftankinstallatie voor personenauto’s
 • 10 kW brandstofcelsysteem (proeftuin)
 • Waterstof-transporttrailers
 • Toekomstige uitbreiding naar een waterstof tankinstallatie voor vrachtwagens

Rol van Summit Engineering

Bij de ontwikkelingen van het waterstof ecosysteem is Summit Engineering o.a. verantwoordelijk geweest voor:

 • Opzetten van de specificaties
 • Evaluatie van aanbiedingen en selectie van de leveranciers
 • Begeleiden van engineering en afstemming van de technische interfaces
 • Begeleiden van constructie en commissioning op locatie
 • Opzetten van werkprocedures en training van personeel
 • Opzetten van compliance registers m.b.t. van toepassing zijnde wet- en regelgeving
 • Voorbereiden en begeleiden van keuring door onafhankelijke inspectiedienst (Notified Body)
 • Organiseren van testen en kalibratie van de waterstof dispenser
 • Voorbereiden en begeleiden van inspecties en keuring door bevoegd gezag (vergunningverlener)
 • Verzorgen van informatieavonden voor hulpdiensten
Green Planet logo

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Arjan Hartemink headshot