Opschaling van groene waterstof in Nederland

Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen bij de opschaling van groene waterstof in Nederland? Dat hebben we in opdracht van GroenvermogenNL uitgezocht met een quickscan.

GroenvermogenNL is een samenwerkingsprogramma tussen verschillende topsectoren (Chemie, HTSM en Energie), partners uit industrie, kennisinstellingen en de overheid. Het doel van GroenvermogenNL is het versnellen van de totstandkoming van een ecosysteem voor groene waterstof in Nederland. GroenvermogenNL wil o.a. bijdragen aan de opschaling van groene waterstofproductie, door elektrolyseprojecten van minimaal 100 MW te helpen realiseren in 2026. Ook wil het programma het gebruik van groene waterstof stimuleren in verschillende industrieën, waaronder chemie, staal, kunstmest en brandstoffen voor lucht- en scheepvaart. Hierbij wil het nadrukkelijk ook kansen bieden voor de Nederlandse maakindustrie om een belangrijke rol te spelen in de verdere ontwikkeling van deze waardeketens.

In opdracht van GroenvermogenNL heeft Summit Engineering een quickscan uitgevoerd naar de ontwikkeling van waardeketens van groene waterstof in Nederland, waarbij we gekeken hebben naar lokale productie of import van waterstof, transport en opslag en industrieel eindgebruik. We hebben uitdagingen, risico’s en eventuele innovatieve oplossingen in de ontwikkeling van deze groene waterstof waardeketens in de Nederlandse context in kaart gebracht, met een focus op grootschalige elektrolyseprojecten (100 MW+). Hiervoor hebben we 33 partijen geïnterviewd die actief zijn in de Nederlandse waterstofwereld. Deze quickscan geeft GroenvermogenNL meer inzicht waardoor ze hun instrumenten beter kunnen laten aansluiten op die punten in de waardeketens waar leren en innovatie belangrijk zijn om opschaling te faciliteren.

Nieuwsgierig geworden naar onze bevindingen en aanbevelingen? Deze zijn hier te vinden op de website van GroenvermogenNL.

Logo SSE Renewables

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Erinn Los headshot

“De dienstverlening van Summit Engineering was top! Ze zetten de extra stap die nodig is om bruikbare resultaten te leveren en onze strakke deadline was geen probleem. Ze weten waar ze over praten dankzij hun praktische ervaring. Dit jonge bedrijf is een verrijking van het landschap van adviseurs.”

Jörg Gigler

Managing Director, Topsector Energie / TKI Nieuw Gas