Waterstof-hub Delfzijl

Summit Engineering is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een waterstof-hub als onderdeel van het HEAVENN programma. HEAVENN staat voor H2 Energy Applications in Valley Environments for Northern Netherlands. HEAVENN omvat een breed scala aan waterstofprojecten in Noord Nederland met verwante en ondersteunende aanvullende studies. De ervaringen en beste praktijken die uit HEAVENN voortvloeien, zullen worden verzameld en getest, en worden vertaald om de toepassing van het hydrogen valley concept in Europa en daarbuiten aan te tonen.

In de waterstof-hub in Delfzijl wordt als onderdeel van HEAVENN groene waterstof gecomprimeerd, gereinigd en tijdelijk opgeslagen. Vervolgens wordt de comprimeerde waterstof in waterstoftrailers over de weg gedistribueerd naar klanten. De hub zal daarmee een belangrijke functie vervullen in de realisatie van de met HEAVENN beoogde groene waterstofketen in Noord-Nederland. Met de realisatie van een dergelijke groene waterstofketen worden de mogelijkheden gecreëerd om onder andere mobiliteit, zwaar transport, scheepvaart, visserij en industrie in Noord-Nederland te verduurzamen. Als onmisbare schakel in de waterstofketen kan de waterstof-hub in Delfzijl ervoor zorgen dat vraag en aanbod van groene waterstof hand in hand ontwikkeld kunnen worden en hiermee de realisatie van de Noord-Nederlandse waterstofeconomie echt op gang kan komen.

Summit Engineering verzorgt de projectcoördinatie en uitwerking van het technische concept van de hub en van de fysieke aansluiting van de waterstof-hub via een gestuurde boring. Deze gestuurde boring is bedoeld om via een H2 leiding de waterstof rechtstreeks van het Chemiepark Delfzijl aan te sluiten op de waterstof-hub. Summit Engineering stemt af met lokale partijen en analyseert en adviseert over de haalbaarheid van de verschillende aansluitopties. Hierbij wordt o.a. gekeken naar welke pijpleidingroute het meest geschikt is en wordt er bepaald welk leidingmateriaal er toegepast kan worden. Op basis van de functionele behoefte stelt Summit specificaties op en benadert en selecteert de meest geschikte partijen. Ook is Summit nauw betrokken bij het tot stand komen van de vergunningaanvraag en de afstemming met de lokale autoriteiten.

Green Planet logo

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Arjan Hartemink headshot