Hynetwork Services

Hynetwork Services (voormalig Gasunie Waterstof Services) is de beheerder van de waterstoftransportleiding in Zeeuws-Vlaanderen. Deze leiding verbindt DOW Benelux in Terneuzen met Yara in Sluiskil. Bij het productieproces van DOW komt als restproduct waterstof vrij. Dit kan door Yara als grondstof worden gebruikt. Hiervoor is een voormalige aardgastransportleiding van Gasunie in gebruik genomen. Deze is speciaal voor het transport van waterstof geschikt gemaakt.

Dit hergebruiken van bestaande aardgasinfrastructuur is uitzonderlijk. Een heel mooi voorbeeld van wat er mogelijk is als je als bedrijven en overheden samenwerkt. Niet alleen wordt er zo energie bespaard, ook wordt de CO₂-uitstoot beperkt. Daarnaast is er waardevolle ervaring opgedaan met het transporteren van waterstof door aardgasleidingen. Misschien vormt dit project wel de opstap naar een grootschalig waterstoftransport door Nederland!

Als technical manager was Arjan nauw betrokken bij dit project. In dit filmpje vertelt hij er meer over!

Logo SSE Renewables

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Arjan Hartemink headshot