Project HyScaling – Ondergedompeld in waterstoftechnologie 

Summit Engineering is goed in het begeleiden van technisch inhoudelijke projecten, zoals ook gebeurt bij het project HyScaling. HyScaling heeft als doel om elektrolysers te ontwikkelen die beter presteren ten behoeve van de productie van groene waterstof. Daarnaast moet ook de productie van elektrolysersystemen efficiënter en goedkoper worden door het ontwikkelen van een goede productieketen. De diverse partners in dit consortium hebben zeer veel unieke kennis, technologie en innovatieslagkracht waarmee de waterstofproductie opgeschaald kan worden. Het verwachte resultaat is een kostenreductie van 25-30% in vergelijking met de huidige techniek en kan een grote bijdrage leveren aan de doelstelling om in 2030 4 GW aan elektrolysecapaciteit in Nederland te hebben.

Het project, en het bijbehorende grote consortium, wordt ondersteund door de overheid middels een MOOI-subsidie. Het project neemt in totaal drie jaar in beslag en zal in 2024 afgerond zijn. Er vormen zich mooie samenwerkingen tussen de projectpartners wat sterk bijdraagt aan het bereiken van de doelen. Summit Engineering is door TNO gevraagd om binnen het project de technische coördinatie van verschillende resultaatgebieden uit te voeren. Summit zorgt ervoor dat de verschillende technische deelvraagtukken over elektrolysers en elektrolysersystemen op elkaar (blijven) aansluiten.

Logo SSE Renewables

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Robbert van der Pluijm headshot