Energiebesparing bij Nedmag

Nedmag BV is een groot magnesiumzoutwinning- en bewerkingsbedrijf in de provincie Groningen. Nadat het zout uit de bodem gewonnen is, wordt het gebruikt om hoogwaardige producten voor talloze toepassingen te produceren. Dit is een energie-intensief proces doordat er bijvoorbeeld grote en hete ovens bij nodig zijn. Bij energie-intensieve processen is het extra belangrijk om efficiënt en bewust met de energie om te gaan. Om dit verder vorm te geven heeft Summit Engineering voor Nedmag een energiemanagementsysteem (EMS) ingericht, passend bij de internationale norm voor energiemanagement (ISO 50001). Dit systeem sluit naadloos aan bij bestaande managementsystemen en richt zich op continue verbetering van de prestaties op het gebied van energie-efficiëntie. Met deze methode kan Nedmag op een slimme, eenvoudige manier systematisch energie besparen. Goed energiemanagement leidt ook tot hoge besparingen van zowel kosten als uitstoot van broeikasgassen.

Als eerste stap in de implementatie van het EMS heeft Summit Engineering verder in kaart gebracht wat het huidige energieverbruik is binnen de verschillende productieprocessen en -locaties van Nedmag. Pas als bekend is waar de energie precies heengaat, kun je zien waar de kansen liggen om te besparen. Aan de hand hiervan zijn door Summit Engineering en Nedmag samen ideeën voor besparingsmaatregelen bedacht en de beste zijn door Summit uitgewerkt door middel van een model. Dit model neemt naast de prijs voor verschillende energiedragers ook de CO2-prijs mee. Deze prijzen kunnen met één druk op de knop worden aangepast naar de actuele, of verwachte toekomstige situaties. Op basis hiervan kan dan prioriteit toegekend worden aan energiebesparende maatregelen, die afgewogen worden tegen het beschikbare budget en doelstellingen op het gebied van energie en milieu (o.a. CO2-uitstoot). Doordat deze nieuwe kijk op energie besparen elk idee systematisch meeneemt, of het nu aangedragen is door het topmanagement of de operators, creëert het draagvlak en motivatie door alle lagen van de organisatie. Nog voordat de werkzaamheden afgerond waren, ontstonden er al nieuwe inzichten en werden ideeën uitgewerkt, waardoor de daling in energieverbruik niet lang op zich zal laten wachten.

Logo Nedmag

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Diewertje Doeglas headshot

“Het energiemanagementsysteem volgens de ISO 50001 bleek met behulp van Summit Engineering verrassend eenvoudig, slim en praktisch in te richten.”

At Plasman

Directeur Operations, Nedmag