Inzicht in duurzame energievoorziening van een crematorium

Respectrum Crematoria is gemotiveerd om hun crematieproces te verduurzamen en onderzoekt hiervoor verschillende mogelijkheden. Summit Engineering heeft geholpen met het inzichtelijk maken van verduurzamingsopties voor de energiestromen van Crematorium Ommeland en Stad. Omdat dit energiesysteem meerdere vormen van energiedragers heeft en er verschillende opties zijn om te verduurzamen was het wenselijk om in kaart te brengen hoe deze zich tot elkaar verhouden, zodat de optimale keuzes gemaakt kunnen worden in een verduurzamingsstrategie.

Opties om te verduurzamen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, kleine windmolens en batterijen. Ook is het gebruik van waterstof voor het crematieproces onderzocht, zowel met productie van waterstof op locatie als het laten leveren van waterstof. Dit is gedaan met behulp van een slim energiesysteemmodel dat is ontwikkeld door Summit Engineering. Met dit model kunnen de meest optimale groottes van systeemonderdelen worden bepaald. Hierbij wordt er rekening gehouden met factoren zoals energiekosten, netaansluiting, beschikbare ruimte en investeringskosten. Dit resulteert in een energiesysteem waar de kosten geminimaliseerd zijn voor de gewenste verduurzaming. De resultaten zijn vervolgens door Respectrum Crematoria gebruikt voor het maken van keuzes in hun verduurzamingstrategie.

Logo SSE Renewables

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

“Het was een waar genoegen om met Summit Engineering samen te werken vanwege hun pragmatische en nuchtere aanpak. Het enthousiasme en meedenken van hun teamleden hebben geleid tot een fijne samenwerking en waardevolle inzichten. Daarbij was hun uitgebreide netwerk in de energietransitie erg waardevol.

Hans van den Berg

Financieel Directeur, Respectrum Crematoria