Aanbesteding windmolenpark Hollandse Kust West

Summit Engineering brengt graag de juiste mensen bij elkaar om samen de energietransitie te versnellen. Zo brachten wij, samen met onze partner StoredEnergy, innovatieve Nederlandse partijen op het gebied van systeemintegratie aan tafel met SSE Renewables. SSE Renewables is een ontwikkelaar van windparken, waaronder het grootste offshore windpark ter wereld, de Dogger Bank Wind Farm van 3,6 GW. SSE Renewables had zich samen met partner Brookfield ingeschreven voor de realisatie en exploitatie van twee windparkkavels voor de Nederlandse kust. Het gaat hierbij om het windenergiegebied Hollandse Kust West, waar 1,4 GW aan offshore wind vermogen zal worden gerealiseerd ter hoogte van IJmuiden. Er golden voor biedingen op dit project specifieke eisen met betrekking tot investeringen en innovaties op het gebied van systeemintegratie en ecologie. Op de website van SSE Renewables vind je meer informatie over dit project.

Summit Engineering heeft SSE Renewables geholpen bij de voorbereiding van de bieding op Hollandse Kust West door het geven van (technisch) advies op het gebied van energieopslag, groene waterstof en systeemintegratie. We hebben samen plannen uitgewerkt om met investeringen en innovaties flexibele elektriciteitsvraag te organiseren die zo goed mogelijk aansluit bij het leveringsprofiel van het windpark. Daarvoor hebben we o.a. veelbelovende innovatieve Nederlandse partijen geïntroduceerd bij SSE Renewables. Samen met deze partijen hebben we technische concepten en gezamenlijke projecten uitgewerkt, die meegenomen zijn in de bieding. Ook hebben we samenwerkingen opgezet met Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van systeemintegratie. Ons doel met dit project was om concreet bij te dragen aan de flexibiliteit van het Nederlandse energiesysteem.

Logo SSE Renewables

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Erinn Los headshot

“Summit Engineering has assisted us in the preparation of our bid for the offshore wind farm Hollandse Kust West. They are a proactive and reliable partner, who made use of their extensive network and knowledge on the topics of energy storage, hydrogen and systems integration to help us deliver a strong and innovative bid.”

James Barr

Bid Manager, SSE Renewables